XtGem Forum catalog
Hệ thống VIP và những ưu đãi đặc biệt trong Thánh Tướng | Hướng dẫn - Thủ thuật | Me Ola

Hệ thống VIP và những ưu đãi đặc biệt trong Thánh Tướng | Hướng dẫn - Thủ thuật | Me Ola

MeOLa.Yn.Lt
Thế Giới Me Hài Ola
HomeMe OLa | Java | Android | Iphone/Ipad | Truyện | Me Hài Ola | SMS Kute | Hack Avatar
MeOLa Like ủng hộMeOLa.Yn.Lt
daikthuy.apphd.vn - Kho game ứng dụng miễn phí dành riêng cho HĐH Android
Bạn muốn tìm gì?

Hệ thống VIP và những ưu đãi đặc biệt trong Thánh Tướng

- Thể loại: Hướng dẫn - Thủ thuật
- Đăng lúc: 13:11 13/12/2013
- Lượt xem: 157

Hệ thống VIP và những ưu đãi đặc biệt trong Thánh Tướng, Hướng dẫn - Thủ thuật Hệ thống VIP và những ưu đãi đặc biệt trong Thánh Tướng

 

Trong Thánh Tướng như các bạn đã biết có 10 mức VIP mà bất kỳ ai cũng mong muốn được trải qua nhưng nhiều người chưa hiểu hết giá trị cũng như tính năng mà tại mỗi một mốc đem lại cho nhân vật cũng như Tướng của mình. Hy vọng những giới thiệu dưới đây sẽ giúp các bạn trải nghiệm Thánh Tướng được dễ dàng hơn.


VIP1:   Quà hằng ngày (túi quà

            Mỗi ngày nhận thêm điểm thể lực

            Mỗi ngày có thêm 3 lần thu hoạch cây run tiền

            Mỗi ngày có thêm 3 lần thu hoạch Vẫn Thiết Khoáng

 
Hệ thống VIP và những ưu đãi đặc biệt trong Thánh Tướng


VIP2:   Có thể cường hóa nhanh trang bị

            Thêm 1 lần nhiệm vụ ngày

            Quà hằng ngày (Túi quà

            Thêm thể lực: nhận thêm 2 lần thể lực

            Mỗi ngày có thêm 5 lần thu hoạch cây rung tiền

            Mỗi ngày có thêm 5 lần thu hoạch vẫn thiết khoáng

Hệ thống VIP và những ưu đãi đặc biệt trong Thánh Tướng


_ Mỗi ngày được mua thêm quân lệnh. Điều này giúp người chơi có có hội tiếp tục khám phá thêm các ải trong game

_ Mỗi ngày tăng thêm sô lần rung tiền điều này giúp người chơi có nhiều bạc hơn. Nếu người có đủ đá cường hóa việc có nhiều bạc hơn sẽ giúp người có thêm khả năng cường hóa và tăng khả năng nâng cấp thành trì

_ Có thêm số lần thu hoạch vẫn thiết: điều này giúp người chơi có khả năng nâng cấp các kỹ năng cho võ tướng và nhân vật . Để nâng cấp vào sở quân cơ để nâng

_ Việc hoàn thành nhiệm vụ giúp người chơi có thêm nhiều vật phẩm và điểm kinh nghiệm

_ Có thêm chức năng rèn cường hóa 1 lần một loại giúp cho người chơi tiếc kiệm được thời gian click trên điện thoại mà hệ thống sẽ cường hóa vũ khí đến mức cao nhất

 
VIP3:   Tăng cấp nhanh trang bị

            Quà hằng ngày(túi quà

            Cường hóa nhanh trang bị

            Mỗi ngày có thêm 1 lần nhiệm vụ ngày

            Mỗi ngày nhận thêm 3 lần thể lực

            Mỗi ngày có thêm 8 lần thu hoạch cây rung tiền

            Mỗi ngày có thêm 8 lần thu hoạch Vẫn Thiết Khoáng

Vip3 có thêm tính năng cường hóa nhanh: điều này giúp người chơi tiết kiệm được thời gian nhấn trên điện thoại mà hệ thống sẽ tự động cường hóa trang bị đến mức cao nhất ngang vơi cấp độ Tướng và nhân vật

 
Hệ thống VIP và những ưu đãi đặc biệt trong Thánh Tướng


VIP4:   Thu thuế không cần đợi

            Tăng cấp khoa kỹ không cần đợi

            Tăng cấp kiến trúc gia viên không cần đợi

            Tăng cấp nhanh trang bị

            Quà hằng ngày(túi quà

            Cường hóa nhanh trang bị

            Mỗi ngày có thêm 1 lần nhiệm vụ ngày

            Mỗi ngày tham gia thêm 1 lần khiêu chiến đấu trường

            Mỗi ngày nhận thêm 4 lần thể lực

            Mỗi ngày có thêm 10 lần thu hoạch cây rung tiền

            Mỗi ngày có thêm 10 lần thu hoạch Vẫn Thiết Khoáng

 
Hệ thống VIP và những ưu đãi đặc biệt trong Thánh Tướng


VIP4 có thêm tính năng thu thuế không cần đợi: giúp người chơi tiết kiệm được thời gian chờ dẫn tới người chơi có được nhiều bạc hơn

Có thêm tính năng nâng cấp các thành trì không cần đợi điều này giúp người chơi tiết kiệm nhiều thời gian để có thêm bạc và vẫn thiết khoáng. Bạc giúp người chơi có thể cường hóa vật phẩm và nâng cấp thành trì. Vẫn thiết khoáng giúp người chơi nâng cấp kỹ năng cho võ tướng và nhân vật

VIP5:   Có thể gieo nhanh ra toàn bộ tử hồn

            Phụ bản càng quét không cần đợi

            Thu thuế không cần đợi

            Tăng cấp khoa kỹ không cần đợi

            Tăng cấp kiến trúc gia viên không cần đợi

            Tăng cấp nhanh trang bị

            Quà hằng ngày (túi quà

            Cường hóa nhanh trang bị

            Mỗi ngày có thêm 1 lần nhiệm vụ ngày

            Mỗi ngày tham gia thêm 1 lần khiêu chiến đấu trường

            Mỗi ngày nhận thêm 6 lần thể lực

            Mỗi ngày có thêm 13 lần thu hoạch cây rung tiền

            Mỗi ngày có thêm 13 lần thu hoạch Vẫn Thiết Khoáng

Hệ thống VIP và những ưu đãi đặc biệt trong Thánh Tướng


VIP5 Có thêm tính năng gieo nhanh ra toàn bộ là tử hồn. Việc này giúp cho người chơi có nhiều cơ hội chiêu các tướng tím. Giúp người chơi có thể nâng cấp tướng Tím và nhân vật chính

Có thêm tính năng càn quét phụ bản không cần đợi: việc này giúp cho người chơi tiết kiệm rất nhiều thời gian, có khả năng tăng EXP cho mình.

VIP6:   Tăng tốc khiêu chiến

            Quà hằng ngày (phúc lợi VIP6)

            Có thể gieo nhanh ra toàn bộ tử hồn

            Phụ bản càng quét không cần đợi

            Thu thuế không cần đợi

            Tăng cấp khoa kỹ không cần đợi

            Tăng cấp kiến trúc gia viên không cần đợi

            Tăng cấp nhanh trang bị

            Quà hằng ngày (túi quà

            Cường hóa nhanh trang bị

            Mỗi ngày có thêm 2 lần nhiệm vụ ngày

            Mỗi ngày tham gia thêm 2 lần khiêu chiến đấu trường

            Mỗi ngày nhận thêm 9 lần thể lực

            Mỗi ngày có thêm 15 lần thu hoạch cây rung tiền

            Mỗi ngày có thêm 15 lần thu hoạch Vẫn Thiết Khoáng

Việc tăng tốc khiêu chiến ở VIP6: trong trận đấu sẽ có nút bỏ qua hệ thống sẽ đưa ra kết quả trận đấu ngay lập tức. Việc này giúp người chơi tiết kiệm rất nhiều thơi gian

Phúc lợi của VIP 6 giúp người chơi nhận được nhiều lễ kim và thể lực hơn. Việc này giúp người chơi có thêm có hội gieo tử hồn và lam hồn bằng lễ kim. Việc có thêm thể lực giúp người chơi được đi các ải khác nhau

 
Hệ thống VIP và những ưu đãi đặc biệt trong Thánh Tướng


VIP7:   Tăng tốc khiêu chiến

            Quà hằng ngày (phúc lợi VIP7)

            Có thể gieo nhanh ra toàn bộ tử hồn

            Phụ bản càng quét không cần đợi

            Thu thuế không cần đợi

            Tăng cấp khoa kỹ không cần đợi

            Tăng cấp kiến trúc gia viên không cần đợi

            Tăng cấp nhanh trang bị

            Quà hằng ngày(túi quà

            Cường hóa nhanh trang bị

            Mỗi ngày có thêm 2 lần nhiệm vụ ngày

            Mỗi ngày tham gia thêm 2 lần khiêu chiến đấu trường

            Mỗi ngày nhận thêm 11 lần thể lực

            Mỗi ngày có thêm 18 lần thu hoạch cây rung tiền

Mỗi ngày có thêm 18 lần thu hoạch Vẫn Thiết Khoáng

 
Hệ thống VIP và những ưu đãi đặc biệt trong Thánh Tướng


VIP8:   Tăng tốc khiêu chiến

            Quà hằng ngày (phúc lợi VIP8)

            Có thể gieo nhanh ra toàn bộ tử hồn

            Phụ bản càng quét không cần đợi

            Thu thuế không cần đợi

            Tăng cấp khoa kỹ không cần đợi

            Tăng cấp kiến trúc gia viên không cần đợi

            Tăng cấp nhanh trang bị

            Quà hằng ngày(túi quà

            Cường hóa nhanh trang bị

            Mỗi ngày có thêm 3 lần nhiệm vụ ngày

            Mỗi ngày tham gia thêm 3 lần khiêu chiến đấu trường

            Mỗi ngày nhận thêm 14 lần thể lực

            Mỗi ngày có thêm 20 lần thu hoạch cây rung tiền

            Mỗi ngày có thêm 20 lần thu hoạch Vẫn Thiết Khoáng

Hệ thống VIP và những ưu đãi đặc biệt trong Thánh Tướng

 


Bạn đang xem

Hướng dẫn - Thủ thuật Hệ thống VIP và những ưu đãi đặc biệt trong Thánh Tướng

Bạn có thể ấn Thích hoặc Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook để bạn bè của bạn có thể xem và cùng bình luận.
Hướng dẫn - Thủ thuật Khác
XtScript Error: Timeout.
Xem thêm >>
Khi tải File bị lỗi hoặc báo Không Thể Lưu File Quá Dài thì hãy dùng Uc Browser Bản Mới Nhất đảm bảo sẽ tải về thành công
Liên kết: KPAH 150 | Avatar 241 | Mobi Army 230 | IWIN 290 | Ngọc Rồng Online | iOnline 300 | Bá Khí Giang Hồ | SkyGarden 140 | Đại Tướng | Tây Du Ký Online | Phong Vân Truyền Kỳ | Ngũ Long Tranh Bá | Ngũ Đế 150 | Avatar Siêu Câu Cá | Avatar Auto Anh Việt | Avatar Auto Farm
Chia sẻ:
Search google: